Terminalglasögon

Arbetstagare som arbetar vid bildskärm mer än en timma per arbetsdag har möjlighet att genomgå synundersökning. Arbetsgivaren tillhandahåller arbetstagare särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbete, om en synundersökning visar att arbetsglasögon behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas.

Regler för synundersökning och glasögon vid bildskärmsarbete och andra synkrävande arbeten regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete vid bildskärm.

Läs mer i föreskrifterna AFS 1998:5 (pdf).

En särskild rekvisition för terminalglasögon ska användas. Skicka ett mejl till HR för att få en rekvisition.

Högskolan har avtal med Specsavers. Tid bokas av dig som ska genomgå synundersökningen. Du kan gå till valfri Specsavers butik, men du måste alltid ha med dig en rekvisition från högskolan till ditt besök.

Kontaktuppgifter till Specsavers

Högskolan ersätter kostnaden enligt avtalet. Väljer du ett dyrare alternativ betalar du direkt till optikern.

Terminalglasögon ska vara anpassade till arbetsplatsen och förvaras på arbetsplatsen.