Gäster och gästkonto

Du som anställd, dock ej timanställda, kan själv skapa ett tillfälligt gästkonto till externa gäster. Du skapar gästkontot i portalen HBKAT och du kan välja om kontot ska vara giltigt i 4 timmar eller 24 timmar. Önskar du ett gästkonto för längre tid än 24 timmar,  beställ från IT via e-post: it@hb.se.

Skapa gästkonto

 1. Gå till adressen hbkat.hb.se.
 2. Logga in med ditt användarnamn, lösenord och din autentiserings-kod.
 3. Välj Administration.
 4. Välj Skapa gästkonto.
 5. Fyll i uppgifterna för gästkontot du önskar skapa:
  • Organisation/kontoform: Välj IPLOGIN för tillgång till enbart trådlöst nätverk (WIFI), som vid exempelvis konferenser eller möten med externa gäster, eller välj WSLOGIN för tillgång till både trådlöst nätverk och för att kunna logga in på dator, som vid besök av exempelvis gästföreläsare.
  • Antal konton (max 100): Fyll i antal konton du önskar för detta tillfälle, IPLOGIN med tillgång till enbart trådlöst nätverk kan användas av flera samtidigt vid exempelvis en konferens.
  • Aktiveringsdatum + klockslag: Klicka på ikonen för kalendern för att välja giltighetstid för gästkontot. Välj datum och ange klockslag för att ange aktiveringstid.
  • Giltighetstid: Ange giltighetstid, 4 timmar eller 24 timmar.
  • Beskrivning: Ange beskrivning, exempelvis gästföreläsarens eller konferensens namn.
 6. Klicka på Skapa.
 7. Om uppgifterna stämmer i nästa steg, godkänn genom att klicka på "spara och skriv ut".
 8. Skriv ut inloggningsuppgifterna och förmedla till användaren.