Ny forskarprofil

Adressen till din nya forskarprofil ändras från hb.se/genvagar/kontakt/anstalld/signatur till hb.se/forskning/forskningsportal/forskare/signatur.

Fälten nedan är exempel på information som kan visas upp på din forskarprofil, du väljer själv vad du vill fylla i och visa upp.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Presentationstext

Syftet med din text är att studenter, kollegor, journalister och en bred allmänhet snabbt ska få en uppfattning om vad jobbar med och vad de kan fråga dig om. Uttryck dig tydligt, kortfattat och gärna i jag-form. Undvik formuleringar som "Just nu forskar jag om..." - eftersom det direkt blir inaktuellt.

Personalfoto

Om du är på campus och har behov av ett nytt foto till kontakt så är du välkommen på fotografering i vår studio. Mejla Kommunikation för att boka tid, kommunikation@hb.se

Vill du använda ett eget foto på kontaktsidorna på webben så behöver du ta hänsyn till följande

  • nytaget och av god kvalitet
  • färgfoto
  • neutral bakgrund (helst vit)
  • stående format
  • rakt framifrån och visa enbart ansiktet (axlarna och uppåt)
  • inte ha någon typ av filter eller grafiska element
  • ha proportionerna 2x3 med ett minsta mått av 200x300 px

Tänk på att skicka in en bild som är representativ och det är viktigt att fotografen godkänt att högskolan får använda fotot på webbplatsen.

Du kan ta del av all information om personalfoto på hb.se/anstalld/foto  

Forskningsprojekt

Koppla din forskarprofil till projekt på hb.se. Ange länken till projektet du deltar i så kopplar vi dig till det aktuella projektet. Du hittar forskningsprojekten via projektingången i forskningsportalen.

Om projektet saknas i listan så kontakta projektledaren och be personen fylla i formuläret via  hb.se/nytt-forskningsprojekt

Publikationer

Din forskarprofil kopplas automatiskt mot DiVA på Högskolan i Borås och publikationer kopplade till din signatur hämtas upp till din forskarprofil och de tre senaste, i kronologisk ordning, visas upp i listan Publikationer.

Det finns en funktion för att visa upp utvalda publikationer. Använd den här funktionen om du har publikationer du speciellt vill visa upp snarare än eller som tillägg till de tre senaste. Ange i fältet övrigt vilka publikationer du vill lyfta under rubriken.

De publikationer som inte är kopplade till DiVA på Högskolan i Borås kan visas upp med hjälp av externa länkar och visas upp under rubriken Externa publikationer.

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för högskolans webb och forskningskommunikation i syfte att publicera din forskarprofil, att administrera och kommunicera med dig.

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).

Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.