Hur förändras vår matkonsumtion av corona-krisen?

Corona-krisen och dess behov av social distansering har påverkat vår matkonsumtion och våra vanor kring mat. Matkassar, nätbutiker, delningssajter, appar, QR-koder och andra tekniska resurser har gjort det möjligt att på ett bekvämt och flexibelt sätt utföra de flesta inköp, hitta recept och inspiration för matlagning. Att beställa hem mat från restauranger har också blivit ett sätt att stötta lokala restauranger under krisen. Dessutom har människor börjat umgås kring maten digitalt.

– Forskning har visat att matvanor under normala omständigheter är svåra att förändra. Genom att dra lärdomar från de nya beteenden som corona-krisen tvingat fram kan vi också bättre förstå vilka roller digitala plattformar kan ha i att stödja nya former av matkonsumtion samt göra hushållens matförsörjning mer uthållig och hållbar, säger projektledaren Christian Fuentes, projektledare och professor i företagsekonomi inriktning digital handel, vid Högskolan i Borås.

Praktikteori och digital etnografi kommer att användas i projektet för att kartlägga och utforska nya beteenden. Projektet har beviljats medel från Formas Akututlysning som öppnade med anledning av utbrottet av Covid-19.

Forskarteamet består av Christian Fuentes, Emma Samsioe och Josefine Östrup Backe vid Lunds universitet.

Läs mer om projektet.