Studera på campus eller distans?

Här kan du läsa mer om vad de olika begreppen innebär.

Ort

Anger var någonstans du kommer att genomföra dina studier. Vi erbjuder studier på våra campus i Borås, Varberg och Skövde. Den här utbildningen genomförs huvudsakligen fysiskt på campus, men vissa moment kan göras på distans.

Ortsoberoende

När en utbildning är ortsoberoende så innebär det att inga fysiska träffar, kommer att äga rum. Man träffas endast online eller via dator. Du behöver inte resa till campus.

Distans

Utbildningen ges huvudsakligen på distans, men kan innehålla träffar – både obligatoriska och icke-obligatoriska. Du behöver vara beredd på att resa till campus.

Obligatoriska träffar på campus

När en utbildning har obligatoriska träffar på campus innehåller examinerande moment/examinationer, som krävs för att man ska få godkänt på kursen. Dessa går inte att genomföra på distans.

Obligatoriska träffar på distans

När en utbildning innehåller examinerande moment/examinationer, som krävs för att man ska få godkänt på kursen. Dessa går att genomföra på distans.