Missade du sista anmälningsdagen?

Vi har fortfarande öppet för sen anmälan.

Vi erbjuder en stor bredd av utbildningar och kurser som leder till spännande karriärer. Välkommen till Sveriges största högskola!

Till våra program och kurser
Om högskolan

Exit 2024 – hela högskolans examensevenemang

Den 31 maj är det dags för högskolans stora examensevenemang Exit. Välkommen att fira på campus i storslagen stil!

Läs mer om Exit 2024
Våra prioriterade forskningsområden

Forskning som gör skillnad

Handel och IT

Med stark regional förankring samt utifrån ett nationellt och internationellt behov bedriver högskolan forskning med inriktning mot Handel och IT inom ämnena företagsekonomi, informatik och datavetenskap. Forskningen kännetecknas av nära samverkan med näringslivet och en hög andel externfinansierade projekt.

Läs mer om Handel och IT
19 000

Kritiska tänkare

64

Utbildnings­program

830

Medarbetare

6

Prioriterade forsknings­områden

Ny forskning: Så identifierar ungdomar sig med Sverige

Halvt svensk, halvt annan nationalitet? Hur identifierar unga sig idag? Detta belyser nu en studie inom forskningsprojektet ”Hela skolan: Skol- och socialtjänstbaserat integrationsarbete” som handlar om integrationsarbete i en mångkulturell skolmiljö.

Så gör vi den digitala kundresan vid köp genom mobilen

Vägen till ett köp med mobilen är långt ifrån spikrak utan kantas av pauser, underhållning och utforskande. Patrik Stoopendahl beskriver i sin doktorsavhandling i textilt management hur teknologin formar och möjliggör kundresan, i en tid då shopping med mobilen blivit vardag. Resultaten ger en bra hint till handeln vid planeringen av marknadsföring.

Världen till klassrummet

Vid projektet Internationalisering på hemmaplans avslutande konferens väcktes tankar om hur studenter kan göras till trygga aktörer på en framtida global arbetsmarknad. Inte i första hand genom utbyten och resor utan även genom att aktivt föra världen till klassrummet genom bland annat att införa internationella och interkulturella dimensioner i undervisningen.

Collage: porträttbild av Sara Larsson Fällman med sjukhuskorridor och vårdpersonal i bakgruden

Undersköterskors yrkesstatus och arbetsvillkor i fokus för ny forskningsstudie

Sedan juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke och samtidigt yrket med de högsta sjuktalen. En ny studie ska undersöka hur skyddad yrkestitel påverkar undersköterskornas arbetssituation, sjukskrivningar och yrkets status.

Studenter i textilteknologi testar virtuellt labbarbete för första gången

Kan VR (Virtual Reality) vara ett bra verktyg för att antingen ersätta eller komplettera labbarbete inom textilteknologi? Detta ska högskolans forskare ta reda på med hjälp av studenter från Textilhögskolan vid Högskolan i Borås.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Det här är vi

En högskola med framtiden i sikte

Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad!