NYTT PROGRAM HÖSTEN 2024

Strategisk information och kommunikation

Huvudområde är informationsvetenskap med inriktning på information management.

Läs mer om utbildningen och anmälan

Bibliotekshögskolan

Utbildning

Plugga på bibliotekshögskolan

Hos oss kan du läsa din grundutbildning inom bibliotek- och informationsvetenskap, läsa fristående kurser eller varför inte en påbyggnadsutbildning?

Våra kurser och program

Populära ljudboken förändrar litteraturen

I takt med att ljudboken ökat i popularitet hörs allt fler experiment med formatet. I ett nytt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet undersöker forskarna Julia Pennlert och Sara Tanderup Linkis hur de nya formaten förändrar litteraturen och den samtida kulturen.

De utnämns till hedersdoktorer vid Högskolan i Borås

Nu är det klart vilka som äras med titeln hedersdoktor: Före detta statsministern Ingvar Carlsson, entreprenören och investeraren Staffan Hillberg samt professor Xianyi Zeng vid ENSAIT, Universitetet i Lille.

Podd på schemat när Bibliotekshögskolan utbildar bibliotekschefer

Att kombinera utbildning och ett krävande chefsjobb är alltid en utmaning. I uppdragskursen Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek som vänder sig till bibliotekschefer, har kursansvariga Julia Pennlert och Maria Ringbo vid Bibliotekshögskolan testat poddar som en del i utbildningsmaterialet.

Fem nominerade till Borås Tidnings Debutantpris 2024

Ylva Gripfelt, Sanna Samuelsson, Emilia Aalto, Frans Wachtmeister och Lida Starodubtseva har nominerats till Borås Tidnings Debutantpris 2024. Priset delas i år ut för tjugofjärde gången. Prissumman är 150 000 kronor.

Ny kunskapsöversikt för barns och ungas bibliotek

Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Men vilka satsningar fungerar? Hur vet medarbetare att de gör rätt saker? I dagarna har en kunskapsöversikt givits ut av Regionbiblioteken i Stockholm som är skriven av forskare på Bibliotekshögskolan.

Bibliotekshögskolan

Vår forskning

Informationspraktiker och digitala kulturer

Denna forskargrupp riktar sitt forskningsintresse mot människors interaktion med information i olika praktiker, roller och institutioner och mot frågan om hur digitala kulturer med dess plattformar bidrar till att forma information och kunskap i samhället.

Läs mer om Informationspraktiker och digitala kulturer
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
SILVANUS – Bibliotekshögskolan bekämpar skogsbränder

EU-projektet SILVANUS mål är att leverera en miljömässigt hållbar och klimattålig skogsförvaltningsplattform genom att studera innovativa möjligheter att förebygga och bekämpa antändning och spridning av skogsbränder. Forskare vid Bibliotekshögskolan bidrar med forskningskompetens inom kunskapsorganisation, informationshantering, användarstudier och  deltagandemetoder.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Masterutbildning: Informationsvetenskap: digitala miljöer

Här studerar du information, både ur ett tekniskt och teoretiskt perspektiv.

Programmet passar dig som har en kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, informationsarkitektur, arkivvetenskap, digital humaniora, informatik, systemvetenskap eller närliggande område.

Läs mer om utbildningen: Informationsvetenskap: digitala miljöer