Resursåtervinning

Vår planet står inför stora klimathot. Flera av dem beror på att vi inte tar tillvara på jordens resurser.

Resursåtervinning

Om vår forskning

Inom resursåtervinning finns flera tätt samverkande forskargrupper. Målsättningen är att minska avfall samt förädla och utveckla nya funktionella material och tillvarata energi ur restprodukter. Högskolan i Borås är det enda lärosäte i Sverige som har en uttalad profilering inom resursåtervinning.

Avfallsproblem och behov av hållbara material, energi, mat och foder är bland de stora utmaningarna för Sverige och EU för att nå de globala målen i hållbarhet och kunna följa Agenda 2030. Sveriges internationella konkurrenskraft inom området måste också bibehållas och utvecklas. Därför är Resursåtervinning ett viktigt och prioriterat forskningsområde på högskolan. Området omfattar utvecklandet av metoder för att minska avfall, samt att se avfall och restprodukter som resurser som kan användas för att återvinna energi och material. Dessutom ingår utveckling av material för att förbättra deras återvinningsbarhet.

Nätverk och projekt

Inom Resursåtervinning finns ett väl utvecklat nätverk för utbyte och samarbete inom prioriterade forskningsområden – både inom landet och internationellt. Kontakterna sker både i form av samordnade aktiviteter på institutionsnivå och genom direkt samarbete mellan enskilda forskare.

Forskningen har en tydlig koppling och förankring inom näringslivet och offentlig sektor. Högskolan i Borås en nyckelaktör i flera nätverk och samarbete med olika lärosäten, forskningsinstituten och företag i Sverige, båda lokalt och nationellt. 

Internationella kontakter finns i hela världen bland annat med olika länder i Europa, Sydafrika, Indonesien, Turkiet, Kina, Kanada, Brasilien, och Indien.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Inbäddad film om forskning inom resursåtervinning

 

Kontakt

Mohammad Taherzadeh, områdesföreträdare för forskningsområdet Resursåtervinning
Se kontaktuppgifter för forskargrupper, centrumbildningar och fler forskare listade längre ner på sidan. 

Senaste publikationerna i DiVA (referentgranskade)

Forskargrupper

Centrumbildningar

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

20 års svampforskning vid Högskolan i Borås

Mohammad Taherzadeh, professor i bioprocessteknik vid Högskolan i Borås, berättar om hur hans forskargrupp blev världsledande inom svamp.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Kan svamp bli näringsrikt fiskfoder?

Ways2Taste tar fram näringsrikt fiskfoder inom projektet. Forskningen sker i samarbete med SLU i Uppsala.

Till nyhetsarkivet