Frågor och svar

När är senaste ansökningsdag till högskola/universitet?
Information om sista ansökningsdag och andra viktiga datum hittar du på antagning.se (extern länk).

Ofta går det att göra en sen anmälan efter det, gå in på antagning.se (extern länk) och se om "Lägg till"-knappen är öppen. Om den är det går det att fortfarande söka.

Varför ska man göra högskoleprovet?
Om du gör högskoleprovet är du med och konkurrerar i högskoleprovsgruppen. Då kan du vara med i både betygsurvalet och i högskoleprovurvalet. Ett bra sätt att öka dina chanser att komma in. 

När kan man göra högskoleprovet?
Du kan göra provet höst och vår, för mer information se studera.nu (extern länk)  Du kan göra det flera gånger, provet är giltigt i fem år och det är alltid det bästa resultatet som räknas.

Var kan jag hitta statistik över antagningspoäng?
Du kan hitta statistik över antagningspoäng på alla högskolor och universitet i Sverige på uhr.se (extern länk)

Hur kan jag räkna ut medelvärdet på mitt gymnasiebetyg?
Ett enkelt sätt är att gå in på antagning.se (extern länk) och föra in dina betyg för en automatisk uträkning. Tänk bara på att här räknas inte meritpoäng eller poäng för områdeskurser med. 

Om jag söker en kurs eller ett program och tackar nej, påverkar det mina möjligheter att söka till utbildningen igen?
Nej, om du söker en kurs eller ett program och tackar nej innan du registrerat dig och påbörjat utbildningen påverkas inte dina möjligheter att bli antagen. Däremot kan du inte automatiskt antas till samma kurs på samma lärosäte igen om du påbörjat utbildningen. Då måste den sökande kontakta högskolan för möjligheterna att göra en särskild ansökan. För program gäller särskilda regler, kontakta högskolan för mer information.

Om jag läser en utbildning på ett lärosäte och vill börja samma utbildning på ett annat lärosäte hur gör jag då?
Du kan antingen ansöka om att bli antagen till senare del av program eller om tillgodoräknande.

För att ansöka om att bli antagen till senare del av program skickar du din ansökan till lärosätet du vill börja på så bedömer de om de kurser du läst överensstämmer med innehållet i de kurser studenterna har läst här och dina möjligheter att gå in i pågående program. Om du kan antas beror också på om lediga platser finns.

Om du inte kan bli antagen till senare del av program har du istället möjlighet att göra ansökan om tillgodoräknande. I det fallet söker du till programmet på antagning.se och om du blir antagen kan du sedan lämna in en ansökan om tillgodoräknande. Då görs en bedömning av de kurser du läst och vilka som eventuellt kan överensstämma med kurserna på programmet så att du inte behöver läsa om just dem.  Då kan det vara bra att vara medveten om att det kan bli luckor i utbildningen där du inte har rätt till studiemedel.

Hur gör jag för att öka mina chanser för att komma in?
Svar: Förutom att söka på dina betyg kan du göra högskoleprovet vilket gör att du konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp.

Det kan också vara möjligt att läsa någon meritpoängskurs som kan höja ditt meritvärde eller läsa upp dina betyg på Komvux och göra prövningar.

Läs mer om vad som gäller för dig här: https://www.antagning.se/sv/ och ta kontakt med Komvux för mer information.

Vad kan jag ha som mest i meritvärde?
Ditt meritvärde är: ditt jämförelsetal + meritpoäng = meritvärde

Max i jämförelsetal är 20.0 om du har A/MVG i alla ämnen.

Om du har godkända betyg i meritpoängskurser kan du max få 2.5 meritpoäng att lägga på ditt jämförelsetal.

Max för ditt totala meritvärde är 22.5

Läs mer om meritpoäng här https://www.antagning.se/sv/