Kontakta studie- och karriärvägledningen

För att boka en tid för samtal använder du formuläret nedan. Om du endast har frågor och inte ska boka tid för samtal kontaktar du oss via e-post eller telefon. 

Telefontid
Vi har telefontid kl. 10:00-12:00 måndag till fredag. Du når oss då på telefon nr 033-435 4015. 

E-post
studievagledning@hb.se

Boka tid

Här kan du skicka in önskemål om att boka enskilt samtal med studie- och karriärvägledare. Du boka telefonsamtal där vi via telefon diskuterar dina frågor. Vi erbjuder också samtal via vårt digitala verktyg Zoom, då behöver vi skicka en länk till dig eller så kan du boka ett samtal där vi träffas på kontoret eller att vi har ett "walk and talk" samtal.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Jag vill att mötet ska ske utifrån följande alternativ: *

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv. Uppgifterna kommer att behandlas av studie- och karriärvägledarna i syfte att planera och administrera och kommunicera med dig. Hantering av personuppgifter görs enligt högskolans integritetspolicy och gallras efter rutin. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen och krav i lag eller annan författning. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.