Akademistöd – utbildningar inom pedagogiskt arbete

Kontakt

 • Ärende skickas till: a3@hb.se
 • Telefonnummer: 033-435 40 13
 • Telefontid: kl. 10-12

Övergripande utbildningsadministration

Utbildningsutskott för lärarutbildningar

Utbildnings- och kursplaner i KursInfo.
Ärende skickas till beredningsgruppens- och utbildningsutskottets funktionsbrevlåda: uuped@hb.se
Utskottssekreterare Gill Olson

Examensarbeten

Publicering/arkivering av examensarbeten i DIVA.
Ärende skickas till funktionsbrevlådan för pedagogikuppsats: pedagogikuppsats@hb.se

Utbildningsadministration

Utbildningshandläggare administrerar studentens väg genom utbildningen. Det innebär att arbeta med registrering och antagning av student, information inom ramen för utbildningar, handläggning av studentärenden och studieplanering, administrativt stöd vid examensarbete samt stöd till kärnverksamheten vid t.ex. introduktion av ny medarbetare.

Utifrån administrativ kompetens, är utbildningshandläggare ett bollplank till kärnverksamheten i diverse frågor.

Ärende skickas till funktionsbrevlådan: a3@hb.se 

Charlotte Svensson administrerar

 • Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem
 • Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 • Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Behörighetsgivande program för internationella  akademiker: svenska som andraspråk och samhällskunskap
 • Fristående kurser som hör till programmen

Madonna Sarkis administrerar

 • Förskollärarutbildningen
 • Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma
 • Masterprogrammet i pedagogiskt arbete
 • Fristående kurser som hör till programmen

Gill Olson administrerar

 • Magister i litteraturpedagogik
 • Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska och svenska som andraspråk
 • Högskolepedagogiska kurser (samt två fristående kurser)
 • Fristående kurser som hör till programmen

Internationell koordinator/internationellt utbyte

Inresande studenter

 • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: internationalstudent@hb.se
 • Internationell koordinator inresande studenter: Tove Pousette

Utresande studenter

 • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: exchange@hb.se
 • Internationell koordinator utresande studenter: Tove Pousette