Akademins organisation

Tf akademichef: Åsa Söderlind
Akademicontroller: Christian Jensen och Peter Thulin
Akademihandläggare: Ann Lilja Lundin

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Prefekt: Karen Nowé Hedvall

Proprefekt David Gunnarsson Lorentzen

Proprefekt: Veronica Trépagny

Studierektor för forskarutbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap:  Ola Pilerot

Institutionen för pedagogiskt arbete

Tf prefekt: Petra Pauli
Proprefekt för samverkan: Kajsa Paulsson
Proprefekt för utbildning: Petra Pauli
Vice proprefekt: Ola Svensson
Föreståndare för Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning Linda Borglund

Institutionen för informationsteknologi

Prefekt: Hannes Göbel
Biträdande prefekt: Alen Doracic

Programansvariga

Programansvariga

Kommunikatör

kommunikation@hb.se

HR-specialist

Marcus Lindström