Kompetensutveckling

Utbildningar via Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning

Lärare och pedagogiskt aktiva inom högskolan erbjuds utbildningar, kortkurser, seminarier och workshops för pedagogisk kompetensutveckling.

Läs mer om tillgängliga kortkurser, utbildningar och workshops.

Att använda digitala verktyg: Workshops i ALC, ZOOM, HB-play m.m.

Enheten för pedagogisk utveckling och forskning (tidigare PUF) erbjuder fortbildning om digitala hjälpmedel för högskolans personal.

Läs mer om utbildning, coachning och workshops för bland annat Zoom och HB Play.

Högskolepedagogisk kurs

Polislärare vid Akademin för polisiärt arbete erbjuds att gå kursen "Högskolepedagogik med inriktning på nätbaserad och flexibel utbildning". Anmälan till kursen sker genom närmaste chef.

Kursplan

Nationell introduktionsutbildning om sexuella trakasserier

För att arbeta med att förebygga och hantera sexuella trakasserier inom polisen ges denna kurs för lärare vid Sveriges polisutbildningar. Kursen är utvecklad i samarbete mellan de fem lärosäten där polisutbildningar bedrivs och vänder sig till lärare på samtliga fem polisutbildningar.

Utbildningen består av en fysisk träff och individuella studier på distans på lärplattformen Moodle. Inför och efter den fysiska träffen arbetar deltagarna självständigt med stöd av Moodle, bl.a. genom att ta del av föreläsningar och genomföra den examinerande slutuppgiften. Kursen motsvarar tre dagars heltidsarbete, varav två genom webbstudier och individuellt arbete i övrigt.

Utbildningen behandlar sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön som en företeelse ur flera perspektiv och som en viktig fråga i en lärares pedagogiska gärning på polisutbildningen.

För anmälan, kontakta din närmaste chef.