Medarbetarhandbok

Välkommen till Akademin för polisiärt arbete

Som ny och ”gammal” på en arbetsplats finns det oftast en mängd frågor om hur det förhåller sig med olika saker. Vilken målsättning och strategi finns? Hur ser organisationen ut? Vem sköter olika frågor/uppgifter med mera?

Alla nyanställda får en personlig introduktion vid akademin och ges också möjlighet att delta i högskolans introduktionsprogram för nyanställd personal. Därutöver är det mycket information som den anställde behöver hämta in relativt omgående. Denna handbok är tänkt att vara ett hjälpmedel för den nyanställde, men även för övriga medarbetare som har behov av att veta hur det är, vilka riktlinjer som finns och vilka beslut som har fattats i olika frågor.

Om högskolan

Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad! Till Högskolan i Borås hör de nationellt och internationellt starka varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan.

Vid högskolan organiseras utbildning och forskning vid fyra akademier:

  • Akademin för textil, teknik och ekonomi
  • Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
  • Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
  • Akademin för polisiärt arbete

Om Akademin för polisiärt arbete

Polisutbildningen är en uppdragsutbildning som ges på uppdrag av Polismyndigheten. Högskolan i Borås är ett av fem lärosäten i landet som ger polisutbildning. De andra lärosätena är Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Södertörns högskola och Umeå universitet. Fyra lärosäten ger även polisutbildning på distans och dessa är Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet, Malmö universitet och Umeå universitet. Polisutbildningen omfattar fem terminer varav en är aspiranttermin då studenterna är placerade vid Polismyndigheten ute i polisregionerna. Varje termin antas 192 studenter i Borås, 96 på campus och 96 på distans. I Borås finns totalt 768 utbildningsplatser vid Polisprogrammet. Hälften av studenterna läser på campus och hälften läser på distans. Hösten 2022 startade vårt kandidatprogram inom polisiärt arbete med inriktning mot brottsutredning. Programmet har 40 platser och vänder sig till yrkesverksamma poliser.

Polisutbildningen tar sin utgångspunkt i Polismyndighetens fastställda utbildningsplan för Polisprogrammet (Dnr A070.568) och Förordning om utbildning till polisman (SFS 2014:1105).

Arbetsplatsträff (APT)

Vid Akademin för polisiärt arbete genomförs arbetsplatsträffar en gång i månaden. Syftet med dessa träffar är alla medarbetare och ledning träffas och diskuterar/beslutar om gemensamma frågor som rör arbetsplatsen och den löpande verksamheten.