PowerPoint-mall

Använd mallen när du ska ta fram en egen PowerPoint-presentation. I mallen används inte de typsnitt som nämns i den grafiska manualen, utan typsnitt som är utvalda för att passa respektive verktyg. Använd de typsnitt som ligger i mallen så blir det rätt.

Behöver du polisiära bilder till din presentation? Det finns över 100 bilder med studentfokus. Bilderna finns att hämta här G:\A4-Gemensam\Kommunikation\Bilder

Mall för Akademin för polisiärt arbete

Tips!

Du vet väl att du kan ändra sidans layout i PowerPoint-mallen? Det finns olika varianter av layout i högskolans mall som gör det enklare för dig att skapa en enhetlig presentation i högskolans manér. Genom att välja olika layouter för sidorna i din presentation blir det enklare att placera text och bild. 

Du kan välja vilken layout du vill ha genom att högerklicka på en sida i presentationen och därefter välja "Layout" menyn du får upp. Då ser du varianterna du kan välja på. 

Du kan också klicka på "Layout" i Start-menyn och välja variant där.