Projekt Internationalisering på hemmaplan

Vid Akademin för textil, teknik och ekonomi pågår ett projekt med titel Internationalisering på hemmaplan (Internationalisation at Home (IaH)) med syftet att utveckla och implementera ett internationellt mindset hos studenter och personal, samt stimulera lärandeprocesser som rustar studenterna att framgångsrikt verka i en globaliserad värld.

Målet är att med stöd av diskussioner, workshoppar, inbjudna föreläsare med mera kunna utarbeta metoder som kan ge systematiskt och kontinuerligt stöd till lärare som har förutsättningar för och vilja att både utveckla sin internationella samarbetskompetens och kapacitet, men också sina pedagogiska meriter för att kunna undervisa i globala klassrum världen över.

Projektet finansieras med rektors strategiska medel och löper över två år med start 2022.

Projektledare:

Ilona Sárvári Horváth
Susanne Edström