Akademins administrativa stöd 

Centralt verksamhetsstöd

Systemstöd

Ledningsstöd

Ekonomi

Budget, uppföljning, fakturor, ekonomiskt stöd vid projektansökan.

Uppdragsverksamhet

Frågor som rör uppdragsutbildning och uppdragsforskning, initiering, planering, upphandlingar, kontakter med uppdragsgivare, offerter, avtal och uppföljning.

Campus och hållbarhet

Vi har ansvar för att arbeta strategiskt med högskolans lokalförsörjning och operativt med genomförande av beslutade lokalprojekt samt högskoleövergripande med servicefunktioner såsom säkerhet, reception, telefoni, campusservice, vaktmästeri samt post- och godsmottagning. Vidare administrerar vi högskolans miljöledningssystem och rådgivning ges i frågor som rör hållbarhet. 

 • Beställningar och felanmälningar skickas till campusservice@hb.se
 • Växel: 033-435 40 00
 • Besöksadress: Plan 2, receptionen hus A i byggnad Balder, Allégatan 1

IT

Till IT-avdelningens servicedesk kan du vända dig med frågor som rör högskolans IT-tjänster, t ex. frågor eller problem med högskolans nät, ditt användarkonto eller åtkomst till programvaror. 

 • Ärenden skickas till: it@hb.se
 • Telefon: 033-435 46 90
 • Servicedesk: B3, byggnad Balder

HR

Ansvarar för frågor kring lön, tjänsteresor, försäkringar samt sjuk/VAB-anmälan.

 • Servicetelefon till HR-lön: 033-435 43 00
 • Ärende skickas till: hr@hb.se
 • Personligt besök: Trapphus T3, våning C600
  • Telefontid varje dag kl. 08:30-11:30

HR-specialist

Svarar på frågor kring arbetsrätt, rekrytering, arbetsmiljö, kompetensförsörjning m.m.

Kommunikation

Hit kan du vända dig med frågor som rör webben, marknadsföring, presskontakt och studentrekrytering.

Studentcentrum

Studentcentrum tillhandahåller studentnära och administrativt stöd till studenter inom studie- och karriärvägledning, studenthälsa, stöd för studenter med funktionsnedsättning genom ett riktat pedagogiskt stöd, studentexpeditionen och studentombudsman.

Mer information om Studentcentrum finns på följande webbsida: Studentcentrum - Högskolan i Borås (hb.se)