Ledningen har ordet 14 juni

Nu är det snart dags för semester och en välförtjänt ledighet för er alla. Det var roligt att träffa många av er på sommarfikat i onsdags! Lite längre ner ser du några saker som är bra att tänka på innan du går på ledighet.

Nyligen hade forskarutbildningsutskottet sitt sista möte innan sommaruppehållet och vi vill passa på att tacka utskottet för ett gott arbete! Utskottet består av ledamöterna Berit Lindahl, Elisabeth Lindberg, Maria Henricson, Sofia Östensson, Ida Gustafsson, suppleant Marita Flisbäck, adjungerad Laura Darcy och sekreterare Daniel Kristiansson.

UKÄ:s platsbesök: Reservera tid vecka 45 och 21 oktober

UKÄ kommer som ett led i granskningen av högskolans kvalitetssäkringsarbete av utbildning och forskning att under vecka 45 (4-8 november) genomföra ett platsbesök och i samband med detta intervjua personer som har en viktig roll i kvalitetsarbetet. Vilka som kan komma att intervjuas beror på vilka fördjupningsspår UKÄ väljer och hur intervjuschemat blir utifrån från dessa.

Rektor kommer att ha en preparationsövning/ett genrep den 21 oktober inför UKÄ:s utfrågning. Detta kan beröra all personal på A2 om vi kommer ingå i något av fördjupningsspåren. Detta får vi reda på i mitten på september. Du behöver reservera 21 oktober i din kalender, men även hela vecka 45.

Mediagranskning

De senaste dagarna har Katarina Karlsson blivit intervjuad av Borås Tidning med anledning av den medarbetare som skiljts från sin tjänst på A2. Hon har även blivit intervjuad gällande en IVO-anmälan som tidningen menar gäller en tidigare anställd på vår akademi.

Båda fallen rör personliga ärenden som Katarina inte har någon möjlighet att kommentera i media utan har endast kunnat svara generellt på frågorna. Vi vet ännu inte om intervjuerna leder till någon publicering.

Personalnytt

Kristina Nässén har sökt uppdraget som prefekt. Vi kommer att föreslå Kristina Nässén för uppdraget och förhandla detta vid nästa MBL som är 20 juni. Vid samma tillfälle kommer vi att föreslå Maria Lundvall som ställföreträdande prefekt.

Forskarnytt

Stort grattis till Marita Flisbäck och Jesper Hamark som beviljats CVS forskningsmedel på 750 000 för sina respektive projekt! Marita Flisbäcks projekt handlar om civilsamhällets organisationer i samverkan med offentlig sektor och Jesper Hamarks projekt handlar om fackförbund, försäkringar och förändrad välfärdsstat.

Karriärstöd för nydisputerade på A2

Är du nydisputerad vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd? Då har du möjlighet att delta i vårt karriärutvecklingsprogram. Vid fem seminarietillfällen under hösten 2024 och våren 2025 får du möjlighet att i samtal och diskussioner med seminariegruppen och seniora kollegor planera din framtida karriär.

Parallellt med seminarierna utvecklar du en projektplan för post doc-tjänst och/eller annat forskningsprojekt inom nuvarande tjänst.

Läs mer och anmäl dig senast 2 september

Inför semestern

Lite att tänka på innan du går på semester:

  • Hänvisa din telefon och mejl
  • Om du har eget rum: Skriv när du har semester på en lapp på din dörr, på tavlan eller lämna en skriven lapp på skrivbordet. 
  • Plocka undan saker från golv, skrivbord och fönster i ditt rum och i era hemvistrum, annars kan inte lokalvårdarna utföra storstädning och fönsterputs. Lokalvårdarna flyttar inte tunga föremål.

Chefsansvar under sommaren:

Vecka 26: Ann-Helén Sandvik
Vecka 27: Maria Lundvall
Vecka 28: Katarina Karlsson
Vecka 29: Claes Lennartsson
Vecka 30: Carina Bronäs-Sandberg
Vecka 31: Ulrika Blom
Vecka 32: Kristina Nässén

Lediga tjänster

Just nu finns följande lediga tjänster på A2:

Universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning prehospital akutsjukvård

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Vi kommer även att utlysa en tjänst som professor inom prehospital akutsjukvård. Förhoppningen är att det kommer att ske den närmsta tiden, så snart vi fått beslut från rektor.

Trevlig helg!

Önskar

Katarina, Ann-Helén och Claes