Arbetsenheter

Arbetslag
Jobbar med utveckling av institutionens utbildningar.

Arbetsmiljökommittén
Akademins skyddskommitté.

Beredningsgruppen - Utbildningsutskottet för utbildningar inom vård och polisarbete
Beredningsgruppen ansvarar för granskning av kursplaner innan de fastställs.

Beredning av kursplaner- Utbildningsutskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv

Internationella enheten
Internationella enheten organiserar vårt internationaliseringsarbete. Gruppen utvecklar samarbete mellan lärosäten utomlands och arbetar med student- och lärarutbyten.