Om akademin

Akademin har närmare 3800 studenter och drygt 140 anställda. Här finns en bredd av grund-, specialist-, distans- och uppdragsutbildningar samt en mängd fristående kurser. Vi bedriver även en forskarutbildning inom området Människan i vården.

Ett särskilt styrkeområde vid akademin är prehospital och högteknologisk forskning, där vi har en ledande roll i Norden. Det i kombination med en lång forskningstradition med fokus på existentiella vårdfrågor och lärande ger en unik profil. Akademin bedriver även framstående forskning inom ledning, styrning och organisering.

Utbildningar som hör hemma hos oss är bland annat sjuksköterskeutbildningen, barnmorskeutbildningen och flera specialistsjuksköterskeutbildningar.

Inom institutionen för arbetsliv och välfärd återfinns dessutom kandidatprogrammet i offentlig förvaltning och utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS) samt flera populära kurser såsom Socialrätt och Arbetsrätt.

Vid akademin ryms två centrumbildningar, arenor för samverkan som pekats ut som strategiskt viktiga för Högskolan i Borås; Centrum för välfärdsstudier (CVS) och PreHospen – Centrum för prehospital forskning. Här finns också FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.