Cyberattack mot Primula

Vilken information har läckt?

Vilken information finns om mig i Primula?

Kan uppgifter om mitt bankkonto ha läckt?

När kan vi börja använda Primula igen?

Vilka åtgärder bör jag göra för att stärka min IT-säkerhet?