Om SI-PASS

SI ersätter inte den ordinarie undervisningen utan är ett komplement där studenter gemensamt bearbetar kunskap från föreläsningar och därmed förstärker inlärningen. Man utövar SI i kurser som historiskt har visat låg genomströmning, kurser som studenter behöver klara för att komma vidare i sina studier eller som studenter upplever som svåra.

Arbetet med SI

  • bidrar till en bättre studiesocial miljö för deltagande studenter
  • underlättar övergången till högre utbildning för studenter
  • låter studenterna se varandra som lärresurser
  • hjälper studenter att fullfölja utbildning
  • vänjer studenter vid att dela tankar och idéer
  • skapar nätverk av studiekamrater
  • förbättrar studenternas studiestrategier
  • minskar antalet individuella studentkontakter med högskolans medarbetare
  • främjar ett brett deltagande i utbildningen

Metoden kommer ursprungligen från USA, University of Missouri i Kansas city. Sedan 1993 finns SI även i Sverige och är i dag representerad på flera svenska lärosäten, exempelvis Lunds universitet, Stockholms universitet, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Halmstad.