Röster om SI-PASS

Vad var det bästa med SI-PASS?

"SI-ledarna har kunnat lätta på trycket genom att avdramatisera uppgifter/tentor, man får känslan av att examinationerna inte är så farliga ändå. Faktumet att SI-ledarna bara är andra studenter, de ska inte bedöma mina examinationer, så man vågar ställa fler frågor."

"Att få diskutera med andra och därmed få hjälp vidare när jag kände att jag kört fast lite med pluggandet, genom att få höra andras perspektiv. Det var även väldigt givande att få prata med SI-ledarna då de redan gått igenom kursen tidigare."

"Kunna samtala och diskutera. Fantastiskt! Gemensamt gå igenom uppgifterna. Att få hjälp av ledarna och de ger stöd. Roligt. Lärande."

"SI-pass, en plats för att utbyta idéer och få stöd för hur man själv tänker kring ämnet och uppgifterna."

Hade du klarat tentan om du inte hade deltagit i SI-PASS?

"Det är lite svårt att svara på. Men skulle nog tro att jag hade "klarat" tentan även om jag inte hade deltagit på SI-passen men jag hade definitivt inte fått lika bra betyg. Jag tycker att SI-passen har varit ett bra tillfälle för att fördjupa kunskapen inom ett visst område av kursen, även diskutera problem och vrida och vända på dessa."