Så fungerar SI-PASS

Mötena är lärarfria och leds av en mer erfaren student som har gått kursen, så kallad SI-ledare. SI-ledaren har gått en speciell en utbildning och är välrustad för uppdraget.

Mötet brukar börja med en uppvärmning i form av en isbrytare och sedan bestämmer studenterna tillsammans mötesagenda. De kanske gör en gemensam begreppslista inför en tenta eller diskuterar ett extra svårt/intressant kapitel ur kurslitteraturen, går igenom viktiga punkter från förra veckans föreläsningar m.m.

Samverkansinlärningen sker i en trygg och stödjande miljö där alla är välkomna oavsett förkunskapsnivå och studenter får ställa både enklare och svårare frågor.