SI-ledare

SI-ledarens roll är att vägleda studenterna genom kursens material och hjälpa dem att utveckla nya sätt att lära sig. SI-ledaren är flexibel och anpassar upplägg och innehåll utifrån det gruppen behöver. Vid behov får SI-ledaren stöd av lärare som ser till att information om vad som tas upp på föreläsningarna är tillgänglig och i enskilda fall ger förslag på vad som kan tas upp på ett SI-PASS.

En gång i veckan träffar SI-ledare så kallad metodhandledare för att gå igenom det som fungerar bra och få stöd i det som eventuellt upplevs som svårt. Ibland sker dessa träffar i grupp där SI-ledarna tillsammans med andra ges möjlighet att reflektera och utvecklas i sitt ledarskap.

SI-ledare rekryteras av lärare och metodhandledare.