Scholars at Risk

Högskolan är medlem i SAR, som består av 500 universitet i 42 länder och som varje år ger skydd åt över hundra forskare från hela världen. Högskolan tog 2016 emot sin första forskare i behov av skydd. Finansiärer som Riksbankens Jubileumsfond och FORMAS gör det möjligt för lärosätena att få upp till 50% av kostnaderna täckta vid upprättande av skyddsposition. Ansökan från forskaren sker genom Scholars at Risk huvudkontor i New York. Ett särskilt program finns i Sverige för flyktingar från Afghanistan. 

Film: Introducing Scholars at Risk

Rapport: Free to think 2021

Aktuellt

Hotet mot akademisk frihet rapporteras från många ställen på vår glob. Nedan listas två aktuella händelser, vilket inte exkluderar betydande behov av skydd på andra ställen.

Händelserna i Ukraina

Under händelserna i Ukraina uppstår många frågor. En särskild webbplats kommer att upprättas av SAR. Frågor från riskutsatta behöver hanteras i vanlig ordning (mejla kontaktpersonen för ett standardsvar med korrekta uppgifter). Frågor från riskutsatta som redan finns i Sverige fångas också bäst upp via nätverket. Underrätta kontaktpersonen för SAR på högskolan, för en möjlighet att bereda plats och eventuellt söka medel för detta.

SAR statement

Flertalet finansiärer utanför Scholars at Risk gör det möjligt att söka medel för forskare och lärare (listan uppdateras löpande):

Andra uttalanden:

Kungliga vetenskapliga Akademiens uttalande

EU om temporärt skydd

Nationellt stödprogram för forskare från Afghanistan

På initiativ från SAR-Sverige, finansierar Sida under 2022-2024 ett särskilt stödprogram för forskare och akademiker från Afghanistan. Detta innebär att ett tiotal riskutsatta forskare erbjuds tillfälliga akademiska fristäder hos något av SAR-Sveriges 22 lärosäten. Programmet finansierar upp till 70% av kostnaderna.

Kontakt

Vill du ha mer information om nätverket eller undrar du över möjligheten att ta emot en riskutsatt forskare?

Kontakta Veronica Trépagny.

Läs mer

Läs mer om Scholars at Risk