Lokala arbetsmiljökommittéer

Varje akademi/enhet har en lokal arbetsmiljökommitté som deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet och följer upp hur arbetet genomförs.

Kommittén är rådgivande till akademichef/förvaltningschef/chef FoI/stabschef i arbetsmiljöfrågor.

Kommittén sammanträder mist sex gånger per år.

För mer information om den lokala arbetsmiljökommitténs sammansättning, mötestider samt minnesanteckningar se respektive akademis webbsida: 

Akademin för textil, teknik och ekonomi
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
Akademin för polisiärt arbete
Verksamhetsstöd
Forskning och innovation

Förteckning över skyddsombud och huvudskyddsombud

A1 - Akademi för textil, teknik och ekonomi

A2 - Akademi för vård, arbetsliv och välfärd

A3 - Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT

A4 - Akademi för polisiärt arbete

Rektors Stab, Forskning och Innovation

Verksamhetsstöd

Blankett för anmälan/avanmälan av skyddsombud finns i Blankettarkivet.