Anmälan av arbetsskada, tillbud och riskobservation

Rapporten görs i IA-systemet (Informationssystem om Arbetsmiljö), ett webbaserat system framtaget av Afa Försäkring. Systemet möjliggör direktrapportering till Försäkringskassan såväl Afa Försäkring.

För medarbetare anställda av Polismyndigheten gäller, utöver anmälan av arbetsskador, tillbud och riskobservationer i IA-systemet, även anmälan till chef vid Polismyndigheten och registrering i Polisens arbetsskadesystem LISA.

Anmäl arbetsskada, tillbud och riskobservation i IA

Vad ska och kan anmälas?

Anmälan – hur och vad händer?

Anmälan av allvarligt tillbud, arbetsskada eller arbetsolycka

Hantering av anmälan för dig som chef

För dig som skyddsombud

Om du är osäker på om en händelse ska rapporteras eller inte, kontakta din chef eller HR-avdelningen via e-post: hr@hb.se

Film:
Introduktion för chef i IA-systemet
För att komma vidare i introduktionen på filmen, klicka först på kryss för att stänga ner ruta där e-post efterfrågas, sedan på orange knapp Gå vidare.