Utbildningar inom arbetsmiljö

Som medarbetare erbjuds du följande utbildningar inom arbetsmiljö. Dessa anordnas av Högskolan i Borås.

Hot och våld i arbetslivet
Digital utbildning om hot och våld i arbetslivet

Hot på jobbet är ett arbetsmaterial framtaget för statlig sektor av Partsrådet för att ge stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) kring frågor som handlar om hot, våld och trakasserier, samt vid akuta skeenden. Här kan du ta del av information, råd och dialogkort, samt se filmer och ladda ner checklistor.

Använd materialet som en guide för hela arbetet, eller välj ut de avsnitt som du behöver i stunden.

Hot på jobbet – webbaserat arbetsmaterial

Alkohol och missbruksproblem
Utbildningen görs i samarbete med Aleforsstiftelse. Datum och anmälan  för utbildningen anslås på PS startsida.

Introduktionsdagar för nyanställda
Anmäl dig till Introduktionsdagar för anställda

Grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud
Digital utbildning, vid frågor mejla hr@hb.se

Arbetsmiljöverkets webbutbildningar
På Arbetsmiljöverkets hemsida hittar du bland annat nedanstående utbildningar

Suntarbetslivs webbutbildningar
På Suntarbetslivs hemsida hittar du utbildningar som vänder sig till chefer och skyddsombud som tillsammans får en gemensam bas för att kunna fortsätta arbetsmiljöarbetet i vardagen.

Utbildningarna för skyddsombud och chefer på Suntarbetsliv

På Suntarbetslivs hemsida hittar du även digitala verktyg som ger stöd för att utveckla arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och de visar hur ni kan gå tillväga genom olika metoder och exempel. Det finns kortare dialogstöd till mer omfattande processverktyg.

Verktygen med metoder och exempel på Suntarbetsliv 

Prevents webbinarier om arbetsmiljö
På Prevents hemsida hittar du kommande och inspelade kostnadsfria webbinarier om arbetsmiljö.

Webbinarierna om arbetsmiljö på Prevent.

Partsrådets e-utbildningar och webbmaterial
På Partsrådets hemsida hittar du utbildningar och material som handlar om frågor som rör arbetsmiljö och hållbart arbetsliv. De vänder sig främst till er som är medlemmar i samverkansgrupper och är tänkta att genomföras i grupp, men är även relevanta för andra grupper beroende på utbildningens tema. Kunskap, fakta och exempel från statliga arbetsplatser varvas med diskussioner i gruppen.

På Partsrådets hemsida hittar du bland annat nedanstående utbildningar

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr
  • Hållbart medarbetarskap och ledarskap – när gränserna i arbetslivet och privatlivet förändras
  • Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken
  • Konflikthantering
  • Robusta samarbetskulturer

Partsrådets utbildningar