Zoom – lathundar och tutorials

ZOOM Guider

Zoom guide för personal (pdf)
Zoom guide för studenter (pdf)

Joining multiple meetings simultaneously on desktop

Manual för Zoom

ZOOM Getting Started manual för PC och Mac 

Instruktionsvideo för Zoom

Zoom Video Tutorials

Delta i ett Zoom-möte (video)

Lathundar för Zoom

Lathund för Zoom (pdf)

Lathund för "polling" i Zoom (pdf)

Lathund: Att fördela deltagare till "Zoom Breakout Rooms" före mötet startar / How to pre-assign participants to Zoom Breakout Rooms

Lathund för Zoom - för studenter (pdf)

Läs mer

Läs mer om systemet på ZOOM:s webb under rubriken "Getting Started".

Du kan också logga in på ZOOM utan att använda ZOOM-klienten.

Logga in på ZOOM för att:

  • "Join" (Connect to a meeting in progress)
  • "Host" (Start a meeting)
  • "Sign in" (Configure your account)

För mer information och/eller komma överens om en tid som passar er kontakta Ramón Garrote, universitetslektor i högskolepedagogik vid Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning (HUF).