Användning av film och musik i verksamheten

Lärare har enligt det s.k. högskoleavtalet med Bonuscopyright möjlighet att kopiera och dela upphovsrättsligt skyddade verk i sin undervisning.Länk till Bonuscopyright.

Dock gäller inte avtalet audio eller audiovisuella verk såsom musik, film, radio/TV-program - detta gäller även filmer, musik etc. som finns på Youtube. För att få använda dessa i sin undervisning eller i  övrig verksamhet måste det säkerställas att det är tillåtet. Detta kan göras genom att leta efter information om hur materialet upphovsrättsligt får hanteras. Information om detta kan finnas på webben - bl.a. Youtube kan ha sådan information - eller så får man söka reda på vem eller vilka som har möjlighet att lämna tillåtelse.

För filmer har högskolan inte tecknat något övergripande avtal, utan där har den som önskar använda film i verksamheten att själv teckna avtal för det enskilda tillfället (avtalstecknande å högskolans vägnar ska dock ske i enlighet med gällande beslutsordning). En organisation som hanterar upphovsrätt för film är Copyswede.

Det finns i två organisationer som representerar musikartister, STIM (tonsättarna) och SAMI (framförande artister) som sköter detta.

Högskolan har tecknat vissa STIM/SAMI-licenser för att vi ska få tillstånd att spela musik under olika typer av arrangemang vid lärosätet. Exempel på sådana arrangemang kan vara mässor, konferenser, utställningar och examenshögtider.

När musik används vid olika arrangemang som faller under de olika licenserna har man att kunna redovisa följande uppgifter:

  • Akademi/enhet
  • Tidpunkt
  • Typ av evenemang
  • Vilken musik (namn på artister och låtar
  • Lokal/plats
  • Biljettpris (om det är kostnadsfritt så ange 0 kr)
  • Ungefärligt antal besökande

Detta innebär att högskolan kommer att redovisa uppgifter på musik spelad vid olika arrangemang. Akademierna/enheterna måste således löpande och vid varje tillfälle som musik spelas vid ett evenemang/arrangemang redovisa ett antal uppgifter direkt till Åsa Dryselius vid Rektors stab (asa.dryselius@hb.se). Åsa sammanställer sedan uppgifterna och vidarebefordrar dessa till STIM/SAMI när redovisningskraven kommer.

Det är alltid den person som är ansvarig för arrangemanget/evenemanget som skall lämna in uppgifterna till Åsa Dryselius! Kostnaderna faller på den akademi/enhet som arrangerar evenemanget.

Vad gäller musik på arbetsplatsen (för anställda, inte studenterna) så betalar högskolan idag redan licens för detta varför vi får lyssna på musik via datorer och mobiler på arbetsplatsen samt på personalfesterna.

Det behövs ingen licens från STIM/SAMI när man framför offentliggjorda verk i undervisningen vid högskolan.