Skärmdump från HB Play

HB Play

 

Första gången du loggar in i HB Play, via play.hb.se, skapas ett konto i tjänsten. Du loggar in under Guest i huvudmenyn med dina vanliga användaruppgifter. HB Play ser till att de filmer och ljudfiler du laddar upp konverteras till rätt format för uppspelning både på dator och i mobila enheter.

Inspelning

I tjänsten finns ett verktyg som heter Capture Space där du kan spela in video för senare publicering. Första gången du startar Capture Space behöver du ladda ner och installera ett program, du hittar det under Add New i huvudmenyn. När du spelat in filmen (video, bild, ljud eller enbart skärm) sparas den under My Media där du kan välja hur den ska publiceras, namnge filen m.m.

Uppladdning

När du laddat upp filen i portalen kan du välja att antingen behålla mediefilerna privata eller tillgängliggöra dem för andra. Du ansvarar för om det i den uppladdade mediefilen finns upphovsrättsligt skyddat material och att publiceringen inte kränker annans upphovsrätt.

HB Play är avsett för distribution och inte för arkivering. Behåll alltid dina originalfiler på din dator då HB Play gör om filerna till ett webbvänligt format och raderar filen efter att omkodningen är klar. Är du ägare till en fil kan du alltid ladda ner filen, raderade filer kan inte återskapas.

Tjänsten har ingen storleksbegränsning, däremot har många webbläsare storleksbegränsning. Har du ett väldigt högupplöst format (exempelvis Apple ProRes eller liknande) rekommenderas du göra en mer komprimerad version för uppladdning i HB Play.

Publicering

Du kan välja att publicera din fil som olistad vilket innebär att den blir publikt tillgänglig enbart för de som känner till länken. Filmen kan publiceras på annan webbsida, via e-post eller bäddas in på en sida i Canvas. En olistad fil kan inte sökas upp varken via HB Play eller andra sökmotorer.

Support

Enheten för pedagogisk utveckling och forskning (tidigare PUF) erbjuder pedagogisk konsultation eller handledning i hur du kan utveckla din användning av HB Play inom dina kurser.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.