SUNET Survey

Så fungerar tjänsten 

SUNET Survey är en molnbaserad tjänst där varje lärosäte/organisation får en dedikerad virtuell instans av programmet Survey&Report, att utnyttja för att skapa enkäter, kursvärderingar eller andra typer av undersökningar. Användare kan sedan skapa rapporter för att följa upp utsända undersökningar. Både skapandet av enkäter och rapporter går att automatisera.

Användare

Som användare loggar du på systemet med ditt användarnamn och lösenord som du har vid lärosätet.

Logga på systemet genom att klicka på länken: Inloggning I den rullningslista du ser väljer du "University of Borås" och sedan klickar du på "Login and use Forever". 

Enheten för pedagogisk utveckling och forskning tillhandahåller handledning för enskild/grupper, se Utbildning för mer information.

Viktigt att tänka på vid frågekonstruktion

Välj "Enval Radioknappar" när respondenten endast ska kunna avge ett svar på en fråga med flera svarsalternativ, t.ex. 1 till 5. Ni ska inte använda "Flerval Kryssrutor" som innebär att respondenten kan välja flera svarsalternativ då. 

Export till SPSS/Excel

Vid export av databasen till SPSS/Excel gäller följande:
Kod 999 innebär att svar saknas från respondenten.
Kod 99 innebär att svar på en underfråga saknas (gäller då vid matrisfrågor).