Barn som är sjukt

Sjukanmälan och VAB-anmälan

Anmälan görs direkt till hr@hb.se alternativt via telefon 033-435 43 00 (telefontid: måndag-fredag kl. 09:00-11:30). Anmälan kan även göras via kontaktperson på din avdelning/enhet om sådan finns utsedd.

När du gjort din anmälan meddelar vi din chef och skapar ett ärende i Primula. När du återgått i tjänst avslutas ärendet av dig i Primula.

Du stänger själv av din telefon. Detta gör du smidigt via trio.hb.se i din mobiltelefon eller i en webbläsare. Om du inte har möjlighet att stänga av din telefon meddelar du det i din anmälan. Det är viktigt att stänga av sin telefon när man inte är anträffbar. Observera att det är lika viktigt att ta bort hänvisningen när du är åter i tjänst. Det blir en hög belastning i växeln om telefonen är felaktigt hänvisad och den som söker dig får inte korrekta besked.

Om din frånvaro sammanfaller med lönekörning, kan det bli en fördröjning av registreringen i Primula. Så snart ärendet är registrerat får du ett bekräftelsemeddelande från Primula.

Vid längre planerad sjukfrånvaro registrerar HR-Lön i Primula.