Informationshantering

Informationshantering omfattar flera områden som informationssäkerhet, personuppgiftsbehandling och arkivering (inklusive diarieföring) och gallring.