Kryptering av möte i Zoom

Kryptering av zoom möte

Skapa och bjuda in deltagare i zoom-möte

Säkerhetsrutiner

Information för dig som ska delta i Zoom möte

Inspelning av möte