Beställning av namnskylt

  • Tänk på att beställningen måste vara godkänd av din chef.
  • En skylt kostar 110 kronor. Interndebitering görs i december.
  • Informationen trycks på namnskylten. Skylten är 60x30 mm och den fästs med magnet. Tänk på att textutrymmet på skyltarna är begränsat.
  • Beställningsformuläret töms första måndagen i varje månad (ingen beställning görs i augusti). Om du behöver namnskylten omgående, fyll i formuläret och mejla sedan kommunikation@hb.se och meddela deadline så undersöker vi om det går att lösa.
  • Namnskylten skickas till dig med internposten så fort den kommer från tryckeriet. 
  • Hantera din färdiga skylt varsamt. Tänk på att ytan kan nötas om du förvarar den löst i väska eller liknande. 

Informationen som hamnar på namnskylten hämtas från hb.se/kontakt. Börja med att kontrollera att informationen på hb.se/kontakt stämmer.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Välj vilken titel/vilka titlar du vill ha på din namnskylt. *

**Om du angett "Annan titel" måste du skicka ett underlag från din chef där det framgår att du får ha denna titel på din namnskylt.

Skicka underlaget till kommunikation@hb.se Observera att denna titel inte kan vara en annan befattnings-/uppdragstitel.

Välj vilket språk din titel/dina titlar ska stå på. *
Välj vilken logga du vill ha

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga vid högskolan, i syfte att planera och administrera namnskyltarna och kommun­icera med dig. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas en månad efter att namnskylten skickats till dig. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. 

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.