Kommunikationsplan

En mall för kommunikationsplan kan med fördel användas vid lite större projekt. Planen bör innehålla följande:

  • Inledning med bakgrund, nuläge, definitioner och avgränsningar
  • Syfte, mål och strategi för kommunikationen
  • Budskap, målgrupper, kanaler
  • Styrtal, mätning och uppföljning
  • Aktivitetsplan

Med hjälp av ett antal frågor kan du själv ta fram en kommunikationsplan.

Vid enklare projekt kan det räcka att endast göra en lättöverskådlig aktivitetsplan för att planera kommunikationen. Där strukturerar du upp de aktiviteter som ska genomföras med hjälp av förutbestämda rubriker.

Skapa en egen kommunikationsplan

Ta del av ett samlat stöd för framtagande av kommunikationsplan