Personlig startsida

Du som medarbetare kommer åt Personlig startsida (PS) genom att logga in på anställdwebben. Där finns information riktad till dig som enskild medarbetare utifrån roll, uppdrag, organisationstillhörighet och intresse. Det finns också möjlighet att välja bland funktioner och verktyg för att själv personalisera ingången ytterligare.