Tillgänglighet ljud och bild

Exempel på tillgänglighetsanpassning är att webbplatser är kompatibla med skärmläsare som läser upp innehållet för synskadade, eller att video på webbplatsen är försedd på undertext (textremsa) för att en döv person ska förstå vad som sägs. Samma textningskrav som gäller för video gäller också ljud på webbplatsen, till exempel poddradio. Samlat kallas video och ljud för tidsberoende medier. Denna handledning ger en översikt över vad som gäller för tidsberoende medier som publiceras av Högskolan i Borås.

Tips! Ska du lägga en film i lärplattformen men inte haft möjlighet att texta den? Du kan alltid bifoga en PowerPoint eller ett talmanus till filmen så innehållet är tillgängligt för alla.

Webbtillgänglighetsdirektivet gäller tidsberoende medier som publiceras publikt. Med publikt menas att det är möjligt för en webbanvändare att ta del av materialet utan krav på autentisering via någon typ av inlogg.

Det räknas även som publikt om det bara är åtkomligt genom att slå in en specifik länk i webbläsaren (utan att länken är publicerad på en webbplats), samt om materialet ligger bakom ett inlogg som det med enkelhet går att få tillgång till (via en intresseanmälan till sidans administratör och liknande). Webbtillgänglighetsdirektivet säger att tidsberoende medier ska textas så de är begripliga för ej hörande personer.

Krav textning av video- och ljudinspelningar

Textningen till videon kan antingen ske öppet, det vill säga inbränt i videon, eller dolt (att textningen går att slå på och slå av i videospelaren). Helst ska textningen finnas tillgänglig dolt. Genom att läsa texten ska användaren kunna förstå vad ljudinformationen i filmen förmedlar. Det finns inte krav på att texten ordagrant ska återge dialog, men texten måste beskriva ljud som är viktiga för handlingen. Användaren ska informeras om att textningen finns, antingen i bild, eller i en beskrivande text till mediet.

Textning på annat språk

En video- eller ljudinspelning möter webbtillgänglighetsdirektivet om materialet textas på originalspråket. Däremot kan det av andra skäl vara nödvändigt att även översätta texten till svenska innan publicering.

Direktsändningar

Direktsändningar är undantaget från webbtillgänglighetsdirektivet. (Lag 2018:1937, 9 § ) Dock finns krav på textning och syntolkning om materialet avpubliceras och sedan återpubliceras. Det finns även krav på textning och syntolkning om direktsändningen ligger kvar publikt efter 14 dagar.

Textning av rörligt material

Det finns ett verktyg inköpt för att texta i HB Play. Så snart ett supportteam är klart, kommer verktyget att finnas tillgängligt. 

Just nu pågår en upphandling via SUNET, mer information kommer. 

Vid frågor kontakta kommunikation@hb.se