Tillgänglighet på webben

Tillgänglighet innefattar alla aspekter av webben. För att få en tillgänglig webbplats krävs att alla som arbetar med den har tillgängligheten i fokus. Det gäller vid utveckling av teknik och nya funktioner, det påverkar struktur, val av bilder och färger. Det innebär till exempel att vi alltid ska märka meningsbärande bilder med alt- och titeltexter, att vi gör korrekta länkar och att vi alltid tänker på hur vi skriver våra texter på tydligast möjliga sätt.

Rubriker

 • Alla sidor ska ha en Rubrik 1.
 • Rubrik 1 måste överensstämma med sidans namn samt sidans adress.
 • Du får inte hoppa i rubriknivåer.
 • Rubriker och ingresstext formateras endast med hjälp av stilmallarna (fetstil, kursivering, länkningar och liknande får alltså inte användas i rubriker).
 • Dela gärna upp din sida med hjälp av underrubriker, detta skapar en tydlig struktur och gör informationen lättare att ta till sig.

Länkar

 • Länkar ska endast förekomma i brödtext, aldrig i ingresser eller rubriker.
 • Externa länkar på hb.se ska alltid öppnas i nytt fönster.
 • En länktext ska ge besökaren en beskrivning om innehållet på sidan som länkas till, till exempel ”Slutrapport från Projekt X (pdf)”. Länktexter som ”Läs mer”, ”Länk”, ”Klicka här” eller själva webbadressen är inte tillräckliga beskrivningar.
 • Länkar ska placeras sist på sidan eller sist i textstycket, aldrig mitt i ett textstycke.
 • Skapa unika länktexter för varje länk på en sida för att dina länkar ska bli så tillgängliga som möjligt.

Bilder, video och ljud

Webbkomponenter som bilder, video och ljud är sådant som kan skapa hinder för besökarna, så det är viktigt att du skapar alternativa metoder för att ta del av den här typen av innehåll.

Använd inte bilder för att visa text

Användare ska kunna anpassa text genom att förstora eller välja ett annat teckensnitt, ändra förgrund- och bakgrundsfärger eller radavstånd. Om texten är en del av en bild finns inte möjlighet för en skärmläsare att läsa upp texten och det går heller inte att anpassa  storlek eller kontrast. Använd därför alltid text för att presentera information i stället för text inuti en bild. Behöver du hjälp eller stöttning i frågan? Kontakta Kommunikation via kommunikation@hb.se.

Återge innehåll som inte är text på alternativa sätt

Användare som är beroende av till exempel skärmläsare och punktdisplay behöver beskrivningar av allt innehåll som inte är text. Det gäller till exempel:

 • Bilder
 • Diagram
 • Animationer
 • Ljudsignaler
 • Video

Användare som inte kan ta del av ljud- eller videoinspelningar ska ha en möjlighet att tillgodogöra sig innehållet på andra sätt. Det kan till exempel vara en text som motsvarar inspelningens innehåll. För ljudinspelningar är en transkribering av innehållet en vanlig metod. För videoinspelningar utan ljud kan en ljudinspelning vara en godtagbar alternativ presentation.

Regler och riktlinjer utgår från de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor och kan läsas i sin helhet på webbriktlinjer.se