Mediakontakter

 • Informera – alla större och viktiga pressaktiviteter ska vara kända av Kommunikation – för att undvika dubbla budskap och kollisioner i de externa kontakterna.
 • Rådgör gärna med Kommunikation innan du talar med journalister.
 • Efterforska inte. Respektera de anställdas och studenternas grundlagsskyddade rätt att lämna meddelanden i publiceringssyfte.
 • Var noga med att ange vem du är och din roll och plats i högskolans organisation.

När du träffar journalisten

Innan intervju:

 1. Tänk igenom målgruppen. Med intervjun har du möjlighet att nå ut till beslutsfattare, kunder, anställda, medlemmar – journalisten är aldrig målgrupp.
 2. Bestäm vad du vill säga. Skriv gärna stolpar. Fundera på ditt huvudbudskap. Ej mer än 3 budskap.
 3. Gör en testintervju. Låt en kollega genomföra en låtsatsintervju. Våga ställ de svåraste frågorna så att du är väl förberedd på vad som kan komma.
 4. Välj en lämplig plats. Att vara ute i verkligheten ger oftast en bättre bild än inne på ett kontor. En bra bild gör också att artikeln syns i tidningen.

Vid intervjun:

 1. Observatör. Överväg om du vill ha med någon, som sitter med vid intervjun och som kan ge en återkoppling om vad som var bra eller dåligt.
 2. Undvik att bli ett intervjuoffer. Berätta gärna för journalisten redan under kallpratet om dina viktigaste budskap.
 3. Överskatta inte journalistens förkunskaper. Du kan nästan alltid mer än journalisten. Kontrollera gärna vad journalisten kan om området.
 4. Nyhetsmässigt. Börja alltid med huvudbudskapet. Tala ett enkelt och begripligt språk.
 5. Undvik inga kommentarer. Det väcker misstro.
 6. Prata inte ”Off the records”. Säg bara vad du kan stå för.
 7. Tala sanning. Spekulera aldrig. En lögn upptäckts ofta, prata bara om det du känner till och är säker på. Offentlighetsprincipen – och sunt förnuft – innebär att alla har rätt att få insyn i högskolans verksamhet. Journalisterna ska få de fakta de behöver för att kunna ge en så korrekt bild som möjligt.
 8. Ta om i bandad intervju. Om du är missnöjd med ett svar i en bandad intervju (radio/tv), så brukar man respektera om du vill ge ett annat svar – förutsett att du inte är makthavare och försagt dig.

Efter intervjun:

 1. Slappna inte av för tidigt. Intervjun är inte färdig förrän du och journalisten skiljs åt. Det sista intrycket är lika viktigt som det första.
 2. Diskutera uppföljning direkt.
 3. Be att få läsa citat. Du har rätt att läsa dina egna citat – men formulera detta som ett erbjudande.
 4. Ge gärna positiv återkoppling. Om artikeln blev bra – skicka ett e-post om detta.
 5. Undvik negativ återkoppling. Om artikeln innehöll sakfel eller vinklades till din nackdel. Låt någon utomstående bedöma om det är värt att påtala detta för journalisten.