Taket i Sparbankssalen

Lokaler och utrustning

Vi är stolta över vårt rökfria campus och ber dig som medarbetare att respektera de regler som gäller kring tobaksrökning och e-cigaretter. Rökning är förbjuden i högskolans lokaler samt i restaurangen. Vid rökning utomhus måste du hålla dig minst tio meter från entrédörrarna. 

Vid frågor om lokaler, kontakta Campus och hållbarhet som fastställer de regler som gäller i högskolans lokaler.