Digitala pedagogiska verktyg

Vänligen notera att vissa av dessa verktyg är under utvärdering och kräver särskild aktivering av licens. Vid frågor, kontakta edutech@hb.se. Finns det andra verktyg eller program du är nyfiken på? Hör av dig och beskriv vad det är du är intresserad av, så tittar vi närmare på det. 

Under varje rubrik finns olika typer av support. EduTech erbjuder även workshoppar med mera allmän inriktning, såsom Digitala verktyg för undervisning, där du kan få en överblick över vad som erbjuds - och kanske också en liten inblick i framtiden. 

Canvas

HB Play

PowerPoint

Responsverktyg (Wooclap)

Samarbetsverktyg (Padlet)

Verktyg för tal-till-text

Zoom