Ladok

Information om Ladok

Systemet gör det lättare för högskolorna att uppfylla regelverk och krav på uppföljning från regering och centrala myndigheter, samt ger lärosätena möjlighet att följa sina studenter. Systemet ägs av högskolorna tillsammans genom ett konsortium. För närvarande ingår 40 lärosäten i konsortiet, samt Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Högskoleförordningen ligger till grund för vad som finns i systemet. Det finns en särskild förordning om högskolans redovisning av studier med mera (SFS 1993:1153).

Systemutvecklingen sker gemensamt för alla högskolor, men varje högskola äger och ansvarar för innehållet i sitt eget register.  Förvaltningen och driften av Ladok hanteras av Ladokkonsortiet.

Ladok används för studieadministrativ dokumentation, som exempelvis utbildningsadministration, studenters registrering på utbildning och betygsrapportering. Studenterna kan ta del av sin information i Ladok för studenter.

Årsredovisningen görs utifrån data från Ladok och det ligger till grund till de statsmedel som tilldelas Högskolan i Borås. Data ifrån Ladok hämtas och visas även i andra interna och externa system.

Ladok vid Högskolan i Borås

För att få tillgång till Ladok behöver du ansöka om behörighet. Du hittar blanketter för användarbehörigheter på utbildningsstöds webbsida för behörighetsblanketter. Blanketterna fylls i digitalt och signeras med eduSign.

Introduktion om att arbeta i systemet vid högskolan i Borås skickas ut som en NanoLearning-lektion via e-post och detta mejl skickas ut när en ny användare ansöker om behörighet i Ladok.

Information om systemets uppgraderingar, driftsmeddelanden och lathundar hittar du här på Ladokkonsortiets hemsida:  Ladokkonsortiet

Utbildning i Ladok

Här kan du läsa mer om samt anmäla dig till de utbildningstillfällen och workshops vi erbjuder för både lärare och administrativ personal: Utbildningstillfällen

Stöd och support
Har du som lärare frågor eller problem rörande Ladok, är du välkommen att kontakta din lokala utbildningsadministratör direkt eller mejla till a1@hb.se / a2@hb.se / a3@hb.se / polisutbildning@hb.se

Länkar