Kurs- och utbildningsplaner

På följande sidor finner du information, definitioner och instruktioner av olika slag samt information om vilka ansvarsförhållanden som gäller avseende kurs- och utbildningsplaner vid Högskolan i Borås.