IFPB 2024: Internationell konferens om fiber och polymer bioteknologi

Konferensen fokuserar på forskning och utveckling av bio- och enzymteknik tillämpad i textil, fiber och polymerer.

Konferensen hålls 12–14 november, 2024 i Borås Kongress, Akademiplatsen 2.

Läs mer om konferensen på högskolans engelska webbsida

Till konferensens webbsida