VINNOVA - Verket för Innovationssystem

VINNOVA - Verket för Innovationssystem

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar vi ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

VINNOVA är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. 

Länk till VINNOVA - Verket för Innovationssystem

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt