Kimmo Kurkinen

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4601

E-post: kimmo.kurkinen@hb.se

Rumsnummer: D818

Signatur: KIK