Linda Hägerhed

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4257

E-post: linda.hagerhed@hb.se

Rumsnummer: D825

Signatur: LIHA

Linda är docent inom byggnadsteknik med inriktning mot inomhusmiljö, byggnadsfysik och energieffektiva byggnader och undervisar inom dessa ämnesområden.